DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIŁGORAJU OGŁASZA ZAPISY DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO:

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W TYM INTEGRACYJNEGO DZIECI SZEŚCIOLETNIE I PIECIOLETNIE
- ROCZNIK 2012 I 2013

KLASY PIERWSZEJ W TYM INTEGRACYJNEJ DZIECI SIEDMIOLETNIE
- ROCZNIK 2011

ZESPOŁÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
(Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie internetowej.Oddział przedszkolny

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2,3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Klasa pierwsza

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Oświadczenie woli zapisania dziecka do klasy I sp

Załącznik nr 1, 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4