Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły połączona z obchodami
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania, w końcu 1918 r. odrodziło się państwo polskie. Marzenia pokoleń stały się rzeczywistością. 11 listopada 1918 r. przypadł w poniedziałek. Takiego zwykłego dnia zjawiła się oto Niepodległa, ale gdy się zjawiła, było to czymś nie do wiary. Z tej to okazji, w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju odbyły się uroczystości, w ramach których poświęcono nowy sztandar szkoły oraz przyjęto pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej.
Uroczystość rozpoczęła się w Sanktuarium Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju pod przewodnictwem Ks. Bp. Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego, który poświęcił nowy sztandar naszej szkoły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz, m.in.: P. Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj, Ks. Witold Batycki – Proboszcz Parafii Świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju, ks. Adam Malinowski – wikariusz, prezydium Rady Rodziców: P. Elżbieta Mularczyk – przewodnicząca, P. Roman Więcław, P. Paweł Żmudzki, P. Mateusz Bury – prezes BARR, P. Tadeusz Tujaka – skarbnik SBPB. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju, Harcerze 13 Drużyny Starszoharcerskiej „Pochodni”, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły oraz cała Społeczność Uczniowska.
Ksiądz Biskup, przystępując do poświęcenia sztandaru szkoły jako symbolu Boga, honoru i ojczyzny, zauważył, że będzie on zawsze przyświecał różnym wielkim uroczystościom szkolnym. Wyraził pragnienie, aby ten sztandar był dla wszystkich znakiem tych najświętszych wartości, które przekazują nam minione pokolenia, a które zostały nam wysłużone przez cierpienie, śmierć i mękę. „My te wartości dzisiaj otrzymujemy i tym wartościom chcemy służyć jak najpiękniej potrafimy” – powiedział Ks. Bp Mariusz Leszczyński. Zwracając się w homilii do uczniów, wyraził refleksję, że „wtedy pięknie kochają swoją ojczyznę i pięknie jej służą, kiedy pięknie się uczą, odpowiedzialnie przygotowują się do życia, słuchają swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, Pana Boga”. I o tę piękną służbę wolnej ojczyźnie ksiądz biskup prosił. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości udali się na dalszy ciąg ceremonii do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły.
Po powitaniu gości Pan Dyrektor Jan Majewski wygłosił przemówienie, w którym zaznaczył, że dzień poświęcenia i przekazania nowego sztandaru jest szczególną datą w historii naszej szkoły. Wyraził wdzięczność dla pomysłodawców i fundatorów sztandaru – Rady Rodziców i Społeczności Szkolnej. „Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest nasza szkoła i Ziemia Biłgorajska”- podkreślił Dyrektor Szkoły Jan Majewski.
wystąpieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez Rodziców na ręce Dyrektora, a następnie Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. W kolejnym punkcie programu Pani Marta Dec przedstawiła awers i rewers sztandaru, opisując jego wygląd: Płatem sztandaru jest poliestrowa uszlachetniona tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100, obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami, przytwierdzona do drewnianego toczonego drzewca, zakończonego okuciem z metalową głowicą w kształcie godła państwowego, orła w koronie.
Na tulei głowicy umieszczona została zawiązana w kokardę szarfa w biało-czerwonych barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 10 cm.
Strona główna sztandaru, awers, jest w kolorze białym. W centralnej części umieszczone jest logo szkoły. Przedstawia ono cyfrę „trzy” oraz otwartą księgę – atrybut edukacji szkolnej, symbolizujący wiedzę i mądrość; oba elementy w kolorze żółtym. Całość ujęta jest w formę tarczy szkolnej z granatowym tłem. Dookoła tarczy wyhaftowano złotą nicią nazwę naszej szkoły: „Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju”.
Rewers sztandaru, strona odwrotna jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe, wizerunek orła, z głową zwróconą w prawo. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenia do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Okala go napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”. Pod orłem, także na półokręgu, widnieje hasło wykonane złotym szychem: „BÓG HONOR OJCZYZNA”, stanowiące najważniejsze wartości młodego Polaka. W narożach sztandaru umieszczono ornamenty roślinne.
Po uroczystościach oficjalnych zaproszeni goście oraz społeczność uczniowska mieli okazję obejrzeć część artystyczną, poświęconą wydarzeniom z przeszłości Polski, której przyświecało hasło: „DLA NAS, PO BOGU, NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA!” (kard. Stefan Wyszyński). Akademia przebiegała w atmosferze uczty w Soplicowie, na której przywołano wydarzenia z dziejów Polski oraz debatowano nad losami Ojczyzny. Uczniowie z klas I-III SP, IV-VIII SP, III G ujęli widownię pięknym wykonaniem piosenek i wierszy patriotycznych.
Największe wzruszenie publiczności wzbudziła symboliczna scena ukazująca Polskę jako piękną kobietę w biało-czerwonej szacie, rozszarpywaną przez trzy drapieżne czarne orły-symbolizujące zaborcze mocarstwa, zakutą w kajdany niewoli.
Okolicznościowy program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem: P. Teresy Kuny, P. Anny Tarnowskiej, P. Beaty Kulik; widowiskową choreografię narodowego poloneza opracowały P. Renata Wolanin i P. Agnieszka Rój; całość oprawy teatralnej dopełniła dekoracja autorstwa Pań: Anny Pałubskiej, Renaty Wolanin, Anny Wujec, Agnieszki Cisek, Agnieszki Żak, Diany Smyl, Agnieszki Dudzic.
Ostatnim punktem programu było ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, przygotowane przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego: P. Marzenę Hysa, P. Małgorzatę Grabowską, P. Ewę Paluch oraz P. Dorotę Serwin, która poprowadziła uroczyste pasowanie na ucznia. Ślubowanie uświetniły recytacje i śpiewy w wykonaniu dzieci.
Po zakończeniu ceremonii ślubowania Dyrektor Szkoły Pan Jan Majewski złożył serdeczne podziękowanie wszystkim osobom przybyłym na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w przygotowanie honorowego przedsięwzięcia oraz uczniom za zaprezentowanie programu artystycznego, wzorową i patriotyczną postawę. Na zakończenie poprosił gości o złożenie wpisów do Księgi Pamiątkowej.
Niech ten historyczny dzień zapisze się na zawsze w naszej pamięci….


Szkolny turniej gry w warcaby w zet
Warcaby to gra strategiczna, która jest doskonałym treningiem myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację, a także rozwija inteligencję. Wymaga od graczy umiejętności przewidywania oraz wyobraźni.
Wzorem lat ubiegłych 22 października odbył się w naszej szkole III Turniej Gry w Warcaby dla klas integracyjnych i zespołów edukacyjno – terapeutycznych, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczestnicy turnieju przystąpili do gry w wielkim skupieniu, licząc na wygraną. I jak to w sporcie bywa, wyniki niektórych rozgrywanych partii były dużym zaskoczeniem.
Podczas turnieju panowała miła i serdeczna atmosfera, a zawodnicy kibicowali sobie wzajemnie.
Po ciężkich zmaganiach zwycięzcami zostali:
I miejsce zdobył uczeń z klasy IIIA gimnazjum
II miejsce – uczennica z klasy VIA
III miejsce – uczeń z klasy IIIA gimnazjum
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy dodatkowo puchary. Sądząc po minach oraz szerokim uśmiechu, upominki bardzo się wszystkim podobały!
Turniej zorganizowały panie Anna Markiewicz i Nina Wróbel oraz pedagodzy specjalni.


"Dzień Papieski" 2018
We wtorek, 16 października 2018r., świętowaliśmy w naszej Szkole XVIII Dzień Papieski, pod hasłem: „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”! Dokładnie tego dnia, 40 lat wcześniej, Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża Jana Pawła II. Chcąc uczcić okrągłą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, okazując w ten sposób pamięć o Wielkim Polaku, uczniowie klasy V d, pod opieką katechetki s. Maury, przygotowali przestawienie pod takim samym tytułem, jak brzmiało hasło Dnia Papieskiego. Historia odegrana przez uczniów ukazywała współczesną rodzinę, której w szczególny sposób była czczona pamięć o Papieżu. Dla głównego bohatera, ojca rodziny, Jan Paweł II był wzorem postępowania: pobożności, miłości do dzieci, a nawet otwartości na potrzeby sąsiadów. Scenki przeplatane były śpiewem naszych uczennic: Pauliny z kl. IV i Marysi z kl. I. Na zakończenie spotkania, wszyscy obecni na Sali gimnastycznej, mogli zawierzyć się w modlitwie za przyczyną św. Jana Pawła II. Słowa wdzięczności za przygotowanie występu, skierowała do uczniów wicedyrektor P. Elżbieta Szubiak. Mamy nadzieję, że udział w Apelu uświadomił nam potrzebę naśladowania świętego Jana Pawła II, a może nawet zachęcił do przypomnienia sobie coś z Jego nauczania.


Dzień Edukacji Narodowej 2018
Dzień Edukacji Narodowej przypadł w tym roku w niedzielę. Nasza szkoła uroczystości z nim związane obchodziła w poniedziałek 15 października. Akademia rozpoczęła się o godz. 10.45., gromadząc w sali gimnastycznej dyrekcję, nauczycieli , uczniów oraz zaproszonych gości a wśród nich emerytowanych nauczycieli. W tym roku występy przygotowali wraz z wychowawcami najmłodsi uczniowie z klas 0 – III. Poprzez piosenki, wiersze, taniec i krótką scenkę pt. „Z życia szkoła” złożyli podziękowania za bogactwo przekazywanej wiedzy, za uśmiech, troskę i cierpliwość. Nie zabrakło także życzeń dla nauczycieli wypowiedzianych w wierszu. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Pana Dyrektora Jana Majewskiego, który zwrócił się z podziękowaniami i życzeniami do pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Pan Dyrektor za zaangażowanie, ogromny wkład pracy na rzecz szkoły, poświęcenie i serce w kształceniu uczniów wręczył nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. W imieniu rodziców wyrazy wdzięczności i życzenia złożyła także Pani Elżbieta Mularczyk przedstawiciel Rady Rodziców.


Dzień Chłopaka w ZET
Dzień 1 października był dniem pełnym wrażeń, radości i doskonałej zabawy dla wszystkich uczniów, a w szczególności dla chłopców, ponieważ tego dnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień chłopaka. Nasi młodzi mężczyźni walczyli o tytuł Super Chłopaka. Aby go otrzymać musieli sprostać wielu trudnym wyzwaniom, wykazać się wiedzą i umiejętnościami w rożnych kategoriach, jak np.: motoryzacja, sport, muzyka i śpiew. Z zadaniami sprawnościowymi również poradzili sobie bez trudu. Wszystkie dziewczynki gorąco dopingowały swoich kolegów. Było wiele śmiechu i dobrej zabawy. W nagrodę nasi Super Chłopcy zostali odznaczeni krawatami. Na zakończenie wszyscy bawili się na dyskotece przy znanej i lubianej muzyce. DZIEŃ CHŁOPAKA zorganizowały panie Anna Markiewicz i Nina Wróbel.


Wycieczka do Zwierzyńca
W dniu 21 września 2018 r. klasy I c, II a i II c wybrały się do Zwierzyńca do Ośrodka Edukacyjno- Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dzieci wraz z opiekunami zwiedziły ciekawą multimedialna wystawę “W krainie jodły, buka i tarpana“, która zabrała uczestników najpierw w czasy prehistoryczne, następnie poprzez puszczę pierwotną zamieszkałą przez niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki do czasów nam współczesnych, gdzie można podziwiać świat roślin i zwierząt Roztoczańskiego Parku Narodowego. Atrakcją były sceny z udziałem dzików i walczących jeleni podczas rykowiska. Po niesamowitych przeżyciach w muzeum, wszyscy udali się na ,,Zwierzyńczyk”- zabytkowy układ wodno-pałacowy w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym mieszczącym się za zabytkowymi budynkami Technikum Drzewnego, do kościółka na wodzie oraz na stawy Echo. Na lody…..zabrakło czasu. Uwieńczeniem wycieczki były pieczone kiełbaski. Wycieczka ta na długo pozostanie w pamięci uczniów, zwłaszcza, że Zwierzyniec jest rodzinnym miastem p. A. Wołoszyn i p. M. Grabowskiej, które na każdym kroku podkreślają walory swojej okolicy.
A.W.


CUDAKI WARZYWNE
Najlepszą nauką jest nauka przez zabawę i praktyczne działanie. Tak właśnie uczniowie klasy II a pracując na zajęciach technicznych, podsumowali tygodniowy krąg tematyczny dotyczący warzyw. Dzieci utrwalając nazwy warzyw i ich wartości odżywcze oraz doskonaląc sprawności manualne, wykonały warzywno- owocowe cudaki. Wykazały się przy tym dużą kreatywnością i wyobraźnią. Wszystkie prace zaprezentowane są w sali nr 6, a pierwszymi zainteresowanymi nimi osobami byli rodzice wykonawców.
A.W.


AKCJA SEGREGACJA
Wyklejanie plakatu „planety ziemi”, śpiewanie piosenek, rozwiązywanie zagadek, oglądanie krótkiego filmu, nauka segregacji śmieci, czy nawet sprzątanie boiska- to niektóre z aktywności, w których brały udział uczniowie z naszej szkoły w ramach akcji „ Sprzątania świata”.
Dnia 21.09.2018r. odbyła się „Jubileuszowa 25 Akcja Sprzątania Świata”, w której aktywnie uczestniczyli uczniowie z zespołów edukacyjno- terapeutycznych wraz z nauczycielami i opiekunami, dbając o czystość naszego otoczenia.
Dzieci nauczyły się w jaki sposób segregować śmieci do odpowiednich pojemników oraz jak należy dbać o czystość naszego otoczenia.
Celem akcji jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną. Propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu, uświadamia uczniom, że trzeba dbać o porządek.Wspieranie inicjatyw służących ochronie środowiska, wdraża do współpracy i współdziałania orazintegruje grupęi wyrabia właściwe postawy poprzez wspólne sprzątanie.
W podziękowaniu za udział w „ Akcji Sprzątania Świata”uczniowie otrzymalidyplomy oraz torby ekologiczne z napisem „ Razem zadbajmy o czyste środowisko”.
Akcję zorganizowały Panie Anna Kusz oraz Anna Grabias.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
WITAMY ROK SZKOLNY 2018/2019
Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi życzymy, aby nie zabrakło Wam zapału i energii w zdobywaniu wiedzy a także rozwijaniu swoich pasji. Niech czas poświęcony nauce przynosi same sukcesy i osiągnięcia. Nasza szkoła niech będzie miejscem wzajemnej życzliwości i koleżeństwa.