Pokazy chemiczne
Dnia 11 stycznia 2019 r. młodzież z klas ósmych wzięła udział w pokazach chemicznych organizowanych przez Wydział Chemii UMCS-u. Pokazy chemiczne to dla uczniów ciekawa lekcja poglądowa, dająca inne spojrzenie na chemię – kolorowe, wybuchowe, zaskakujące. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. ciekły azot i zrobić „pastę dla słonia”. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazach, asystując przy niektórych doświadczeniach.
Aneta Kozakiewicz - Zapora
Jasełka w naszej szkole
21 grudnia 2018r. odbyły się w naszej szkole jasełka pt. „Ziarenko czułości” przygotowane przez katechetkę Małgorzatę Malec i uczniów z klas: IVb, IVc, IVd i Vc oraz VIIIC. Kolędy podczas jasełek wykonały dzieci ze scholi „Magdalenki” przygotowane przez Siostrę Maurę.
Przedstawienie Bożonarodzeniowe przygotowujące nas do Świąt Bożego Narodzenia ukazało nam, że nie trzeba być bogatym, aby dzielić się z innymi, wystarczy dzieli się bogactwem własnego serca.
Nowonarodzone Dziecię to „sekret miłości czułej”. Bóg rodzi się dla nas i w nas, abyśmy umieli kochać tak czule jak Jezus.
"Ozdoby bożonarodzeniowe" - wyniki konkursu świetlicowego
W grudniu 2018 r. odbył się konkurs pod hasłem „OZDOBY BOŻONARODZENIOWE” zorganizowany przez świetlicę szkolną, propagujący wśród uczniów tradycje i zwyczaje pięknych polskich świąt. Konkurs miał rozbudzić inwencję twórczą, kształtować aktywną i kreatywną postawę dzieci wobec sztuki oraz tradycji. Organizowany każdego roku przyciąga wielu uczniów, którzy bardzo chętnie wykonują różnorodne prace. Nie zabrakło stroików, choinek, bombek, gwiazdek oraz aniołków. Na konkurs wpłynęło 61 prac wykonanych przez uczniów klas 0 – III, V – VI oraz zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Wszystkie ozdoby były przepiękne i jury miało duży problem z wyłonieniem laureatów. Dlatego prawie każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek.
Komisja konkursowa nagrodziła i wyróżniła następujących uczniów:
Klasa 0
1. Lilianna Obszyńska – I miejsce.
Klasy I
1. Oliwia Pytlarz – kl. I c, I miejsce,
2. Jagoda Adamek – kl. I b, II miejsce,
3. Hanna Okoń – kl. I b, III miejsce,
4. Natalia Smagała – kl I b, wyróżnienie,
5. Paweł Woźniak – kl. I c, wyróżnienie,
6. Aleksander Okoń – kl. I b, wyróżnienie.
Klasy II
1. Karolina Wnuk – kl. II c, I miejsce,
2. Piotr Filipowicz – kl. II c, II miejsce,
3. Weronika Poździk – kl. II c, III miejsce,
4. Patryk Paluch – kl. II a, III miejsce,
5. Szymon Blacha – kl. II c, wyróżnienie,
6. Kacper Socha – kl. II c, wyróżnienie,
7. Nadia Maciocha – kl. II c, wyróżnienie,
8. Szymon Duńko – kl. II c, wyróżnienie,
9. Antoni Wiatrowski – kl. II c, wyróżnienie,
10. Zuzanna Bielak – kl. II c, wyróżnienie,
11. Dawid Paczos – kl. II c, wyróżnienie,
12. Kornelia Golec – kl. II c, wyróżnienie,
13. Jakub Krasiński – kl. II c, wyróżnienie,
14. Lena Durska – kl. II c, wyróżnienie,
15. Zofia Ćwikła – kl. II c, wyróżnienie,
16. Krzysztof Żbikowski – kl. II c, wyróżnienie,
17. Laura Cudziło – kl. II c, wyróżnienie,
18. Bartłomiej Smutek – kl. II c, wyróżnienie,
19. Bartłomiej Ciryt – kl. II c, wyróżnienie,
20. Jakub Wysocki – kl. II c, wyróżnienie,
21. Mateusz Gmyz – kl. II c, wyróżnienie,
22. Malwina Smyl – kl. II c, wyróżnienie,
23. Magdalena Połuch – kl. II c, wyróżnienie,
24. Paweł Okoń – kl. II c, wyróżnienie,
25. Maja Patro – kl. II b, wyróżnienie,
26. Aleksandra Kiełboń – kl. II a, wyróżnienie,
27. Aleksandra Wenek – kl. II a, wyróżnienie.
Klasy III
1. Amelia Chołyst – kl. III b, I miejsce,
2. Julia Kiepura – kl. III b, II miejsce,
3. Natasza Nowak – kl. III b, II miejsce,
4. Adrianna Kubik – kl. III b, III miejsce,
5. Natalia Bober – kl. III a, wyróżnienie,
6. Oliwia Tatar – kl. III a, wyróżnienie,
7. Samira Reineri Tayari – kl. III a, wyróżnienie.
Klasy V
1. Amelia Adamek – kl. V b, I miejsce.
Klasa VI b
1. Kacper Bednarz – I miejsce,
2. Karolina Pluta – II miejsce.
Klasa VI A
1. Amelia Oleszek – I miejsce.
Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl. VIII i III gimnazjum
1. Agnieszka Malec – I miejsce,
2. Piotr Kapuśniak – I miejsce,
3. Krzysztof Dratwiński – I miejsce,
4. Roksana Mazurek – I miejsce,
5. Jarosław Kiszczak – I miejsce.
Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny IV
1. Arkadiusz Marzec – I miejsce,
2. Krystian Sprysak – I miejsce,
3. Przemysław Jańczuk – I miejsce,
4. Emilia Mazur – I miejsce.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom wykonania przepięknych ozdób, które dekorowały naszą świetlicę.
Spotkanie z Mikołajem
Jak co roku szóstego grudnia odwiedził naszą szkołę Mikołaj. Spotkał się z uczniami klas 0 – III i uczniami z Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych. Wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej. Mikołaj przybył w swoim tradycyjnym stroju. Po entuzjastycznym powitaniu przez dzieci, zajął miejsce w fotelu, by wsłuchać się w montaż słowno – muzyczny pt. „Witaj nam Dziadku Mikołaju” przygotowany przez uczniów klas O – III i Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali przygotowanych utworów. Zarówno dla gościa jak i uczniów ważnym momentem spotkania było wręczenie nagród tym wszystkim, którzy zostali nagrodzeni w szkolnym konkursie plastycznym pt. „W Świecie Mikołaja”. Prace zaskoczyły koncepcją i wykonaniem a Mikołaj wręczając dyplomy z radością ściskał dłoń zwycięzcom. Najważniejszy moment nadszedł chwilę potem. Mikołaj obdarował uczniów wyczekiwanymi prezentami i sprawił, że uśmiech zagościł na twarzach wszystkich.
Prace w konkursie nagrodzone zostały przez jury p. Urszulę Chyl, p. Ewę Paluch, p. Dianę Smyl .
I MIEJSCE:
Melania Bielak „0”
Igor Bartoszek 1 c
Karol Małysza 2 a
Julia Kiepura 3 b
II MIEJSCE:
Zuzanna Szuper 1 b
Bartek Smutek 2 c
Rafał Padjasek 3 a
III MIEJSCE:
Julia Dziduch 1 a
Aleks Kropop 2 b
Natasza Nowak 3 b
WYRÓŻNIENIA:
Szymon Stec „0”
Jakub Biesiadecki 1 a
Lena Kiepura 1 b
Maja Chopta 1 c
Patryk Paluch 2 a
Maja Patro 2 b
Jakub Osuch 2 b
Karolina Wnuk 2 c
Oskar Psuj 3 a
Jakub Krzyż 3 b


Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W ten sposób ONZ zwróciła uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreśliła konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób. 13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym. Międzynarodowemu Dniu Osób Niepełnosprawnych co roku patronuje określony temat przewodni. Tegoroczne hasło brzmi „Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii” („Sustainable Development: The Promise of Technology”). Trzy komponenty, na których się opiera to: cele zrównoważonego rozwoju włączające osoby niepełnosprawne, strategie zmniejszania ryzyka katastrofy i postępowania w stanach alarmowych oraz tworzenie środowiska umożliwiającego pracę. Technologie oferują dostęp do informacji i ułatwienia komunikacyjne, które przyczyniają się do włączenia osób niepełnosprawnych w proces rozwoju społeczeństwa. Wspierają wczesne systemy powiadamiania i ograniczania ryzyka w sytuacjach alarmowych, zagrażających zdrowiu lub życiu, na które osoby z niepełnosprawnością są narażone od 2 do 4 razy bardziej niż osoby bez dysfunkcji. Wspomagają zatrudnianie osób niepełnosprawnych poprzez możliwość wykorzystania rozwiązań adaptacyjnych, dzięki czemu mogą one skorzystać z możliwości wykonywania różnych zawodów. Strategie integrowania osób niepełnosprawnych w życie społeczne mają szczególne znaczenie, zważywszy na fakt, że ograniczenia fizyczne, umysłowe czy sensoryczne dotykają obecnie około 10% światowej populacji. Wysoki poziom bezrobocia, brak dostępu do odpowiedniego wykształcenia czy opieki zdrowotnej, nieodpowiednie przystosowania środowiskowe oraz stereotypowe przekonania to główne przeszkody w osiągnięciu pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Poświęcone danemu zagadnieniu święto stwarza okazję do budowania przeświadczenia, że usuwanie tych ograniczeń i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania dla osób z różnymi kategoriami sprawności, jest celem wzbogacającym społeczność i przynoszącym obustronne korzyści.
Źródło: www.ekokalendarz.pl


Festiwal pieśni patriotycznej
29 listopada 2018 r. odbył się w naszej placówce II Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej. Do konkursu zaproszeni zostali uczniowie z klas O – III. Myśl przewodnia konkursu to wspieranie wychowania patriotycznego poprzez aktywność artystyczną najmłodszych uczniów, popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej oraz promowanie młodych talentów. Występy uczniów oceniane były według kryteriów takich jak dobór repertuaru, znajomość tekstu wybranego utworu, ogólny wyraz artystyczny a także odpowiedni strój. W konkursie udział wzięło 18 uczniów. Wśród zaśpiewanych utworów były między innymi: „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „ Przybyli ułani”, „ Rozkwitały pąki białych róż”, „ My pierwsza brygada”, „ Niepodległa, Niepokorna”, „ Warszawo ma ”, „ Pierwsza kadrowa”, „Warszawskie dzieci”, „Moja Ojczyzna”. Repertuar okazał się ambitny a uczniowie wykazali się powagą i ogromnym zaangażowaniem w prezentacji wybranego przez siebie utworu.
Jury w składzie Ewa Paluch, Diana Smyl i Anna Wujec oceniło i nagrodziło uczniów w następujący sposób:
KLASA „ 0 „
I miejsce Melania Bielak i Lilianna Obszyńska
KLASA I
I miejsce Wiktoria Lewkowicz 1a i Filip Bednarz 1c
II miejsce Zuzanna Szuper 1b
III Jagoda Adamek 1b i Maja Chopta 1c
WYRÓŻNIENIE
Hanna Okoń 1b i Maksym Klus 1a
KLASA II
I miejsce Weronika Poździk 2c i Wiktoria Kiełboń 2a
II miejsce Jakub Wysocki 2c i Magdalena Krupczak 2a
III miejsce Nadia Maciocha 2c i Aleksandra Kiełboń 2a
KLASA III
I miejsce Natalia Bober 3a i Oliwia Tatar 3a
II miejsce Rafał Padjasek 3a
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Andrzejki w klasie II a
28 listopada 2018r. uczniowie klasy II a wzięli udział w zabawie andrzejkowej. Kultywując tradycje ludowe zapoznali się z historią obchodzenia andrzejek oraz z wróżbami andrzejkowymi. Wspólne wróżby, zabawy i tańce zintegrowały zespół klasowy.
A.Wołoszyn


Barwy jesieni 2018
Konkurs plastyczny „BARWY JESIENI”. 5 grudnia 2018 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się podsumowanie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „BARWY JESIENI”. Na konkurs wpłynęło ogółem 67 prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas 0 – III, IV – VI oraz zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Komisja oceniając prace brała pod uwagę samodzielność, pomysłowość, estetykę oraz inwencję twórczą uczestników. Jury miało trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace były bardzo oryginalne. Uczniowie wykorzystali różnorodne techniki, środki plastyczne oraz materiały przyrodnicze. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Uczniowie nagrodzeni:
Klasa 0
1. Lilianna Obszyńska – I miejsce.
Klasy I
1. Oliwia Pytlarz – kl. I c, I miejsce,
2. Paulina Woźniak – kl. I c, II miejsce,
3. Izabela Osuch – kl. I b, III miejsce,
4. Martyna Rój – kl. I b, wyróżnienie,
5. Jagoda Adamek – kl. I b, wyróżnienie,
6. Paweł Woźniak – kl. I c, wyróżnienie,
7. Nadia Kozak – kl. I b, wyróżnienie,
8. Maksymilian Klus – kl. I a, wyróżnienie,
9. Nataniel Pelc – kl. I c, wyróżnienie,
10. Barbara Bodek – kl. I c, wyróżnienie,
11. Oliwia Rzeźnik – kl. I c, wyróżnienie,
12. Mateusz Nienajadło – kl. I b, wyróżnienie.
Klasy II
1. Zofia Ćwikła – kl. II c, I miejsce,
2. Hubert Rataj – kl. II a, I miejsce,
3. Izabela Nieckarz – kl. II a, II miejsce,
4. Szymon Blacha – kl. II c, III miejsce,
5. Patryk Wójtowicz – kl. II a, wyróżnienie,
6. Aleksandra Wenek – kl. II a, wyróżnienie,
7. Błażej Krawczyk – kl. II a, wyróżnienie,
8. Laura Cudziło – kl. II c, wyróżnienie,
9. Karolina Wnuk – kl. II c, wyróżnienie,
10. Nadia Maciocha – kl. II c, wyróżnienie,
11. Kornelia Golec – kl. II c, wyróżnienie.
Klasy III
1. Adrianna Kubik – kl. III b, I miejsce,
2. Adrian Kobel – kl. III a, II miejsce,
3. Julia Dyjach – kl. III a, III miejsce,
4. Oliwia Tatar – kl. III a, wyróżnienie,
5. Natalia Bober – kl. III a, wyróżnienie,
6. Oskar Psuj – kl. III a, wyróżnienie,
7. Weronika Wolińska – kl. III a, wyróżnienie.
Klasy IV
1. Rozalia Markowicz – kl. IV d, I miejsce,
2. Julia Lewkowicz – kl. IV c, II miejsce,
3. Weronika Gmiterek – kl. IV c, III miejsce.
Klasy V
1. Amelia Adamek – kl. V b, I miejsce.
Klasa IV a
1. Alex Dudzic – I miejsce.
Klasa VI a
1. Roksana Oleszek – I miejsce,
2. Hubert Piskorski – I miejsce.
Klasa VI A
1. Amelia Oleszek – I miejsce,
2. Jakub Lis – I miejsce.
Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny kl VIII i III gimnazjum
1. Agnieszka Malec – I miejsce,
2. Piotr Kapuśniak – I miejsce,
3. Krzysztof Dratwiński – I miejsce,
4. Roksana Mazurek – I miejsce,
5. Jarosław Kiszczak – I miejsce.
Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny IV
1. Arkadiusz Marzec – I miejsce,
2. Krystian Sprysak – I miejsce,
3. Przemysław Jańczuk – I miejsce,
4. Emilia Mazur – I miejsce.


Spotkanie z policjantem
W dniu 3 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas 0-III z policjantami. Spotkanie dotyczyło bezpiecznego poruszania się po drogach ze szkoły i do szkoły po zmierzchu oraz uwrażliwienia uczniów na zakładanie odblasków. Dzieci praktycznie utrwaliły zasady przechodzenia przez ulicę na przejściu dla pieszych. Policjanci przypomnieli również jak należy zachować się, gdy zaczepiają nas nieznajomi. Druga część spotkania dotyczyła zapoznania się z zawodem policjanta. Zawód ten cieszy się ogromna popularnością zwłaszcza wśród dzieci, w związku z tym nasi goście odpowiadali na pytania dotyczące codziennej pracy Policji.
A.Wołoszyn


Spotkanie z dogoterapeutą p. Grzegorzem Kubikiem
W dniach 28.11.2018r. i 05.12.2018r. uczniów klas 0-III odwiedził pan Grzegorz Kubik –dogoterapeuta ze swoim psem Tali. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców na udział w zajęciach pokazowych z zakresu dogoterapii i zapoznaniu się z informacją o przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach, dzieci przystąpiły do praktycznych zajęć z psem. M.in. czesały go, poiły i karmiły łyżeczką. Terapeuta pokazał dzieciom jak bezpiecznie zachowywać się w obecności psa oraz jaką przyjąć postawę gdy spotkamy nieznajomego psa.
Zajęcia przyczyniły się do:
- kształtowania właściwego stosunku do świata zwierząt,
- zwiększenia poczucia odpowiedzialności i samodzielności,
- przełamania u niektórych dzieci lęku przed zwierzętami,
-rozwoju empatii i wrażliwości,
-przybliżenia dzieciom pracy dogoterapeuty.
A.Wołoszyn


Akcja charytatywna "Sto uśmiechów na stulecie"
Obchody wyjątkowej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę zachęciła uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły do zaangażowania się w ogólnopolską akcję charytatywną ,,Kredkobranie’’- Sto uśmiechów na stulecie zorganizowaną przez Fundację Ignatianum oraz Stowarzyszenie ,,Korzenie” z Krakowa.
Zbiórka darów przeznaczona była dla polskich dzieci zamieszkałych na terenach dawnych Kresów - aktualnie Litwy, Białorusi i Ukrainy. W dniach od 24 IX do 28 IX 2018r. chętne osoby przynosiły do wychowawców klas i świetlicy szkolnej nowe przybory szkolne, materiały plastyczne oraz egzemplarze lektur. W tym szczególnym roku pragnęliśmy, aby na twarzach naszych rodaków mieszkających poza granicami naszej Ojczyzny zabłysnął uśmiech. Udział w tej akcji pokazał, że los młodych Kresowiaków nie jest nam obojętny.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za hojność i wsparcie tej inicjatywy.

Wychowawcy świetlicy


Spotkanie z listonoszem
Dnia 7 listopada 2018r. odbyło się spotkanie, którego gościem specjalnym był listonosz – pracownik Urzędu Pocztowego w Biłgoraju.
Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zawodem listonosza, który doręcza listy, telegramy, przekazy i inne przesyłki. Na samym początku spotkania nasz gość opowiedział uczniom o jego podstawowym obowiązku jakim jest troska o korespondencję oraz przekazy pocztowe.
Listonosz wręczył uczniom koperty oraz znaczki. Szczególnie zachęcał wszystkich uczniów do wysłania listu do św. Mikołaja. Dzieci miały również możliwość zadawania pytań i chętnie z niej skorzystały. Odbył się również quiz na temat różnych zawodów. Wszyscy podziękowali za tak wspaniałe spotkanie. Listonosz przygotował również niespodzianki dla uczniów. Dzięki jego wizycie dzieci poszerzyły swoje wiadomości o poczcie oraz poznały zasady wysyłania przekazów pocztowych i listów. Efektem tego spotkania jest powstała gazetka o tematyce poczty. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz oglądaniem bajki „Listonosz Pat”.
Organizatorkami spotkania były Panie Anna Kusz i Anna Grabias.


Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły połączona z obchodami
100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
„Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek… Dzisiaj radości kanonada! Witamy wszyscy Niepodległość I Jedenasty Listopada…”

„ Jakże Ciebie przywitać radosna swobodo? I czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem I młodzieńczej poezji burzliwą urodą, Co szła śpiewem przez miasto i wracała echem…”

Po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania, w końcu 1918 r. odrodziło się państwo polskie. Marzenia pokoleń stały się rzeczywistością. 11 listopada 1918 r. przypadł w poniedziałek. Takiego zwykłego dnia zjawiła się oto Niepodległa, ale gdy się zjawiła, było to czymś nie do wiary. Z tej to okazji, w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju odbyły się uroczystości, w ramach których poświęcono nowy sztandar szkoły oraz przyjęto pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej.
Uroczystość rozpoczęła się w Sanktuarium Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju pod przewodnictwem Ks. Bp. Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariusza Leszczyńskiego, który poświęcił nowy sztandar naszej szkoły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz, m.in.: P. Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraj, Ks. Witold Batycki – Proboszcz Parafii Świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju, ks. Adam Malinowski – wikariusz, prezydium Rady Rodziców: P. Elżbieta Mularczyk – przewodnicząca, P. Roman Więcław, P. Paweł Żmudzki, P. Mateusz Bury – prezes BARR, P. Tadeusz Tujaka – skarbnik SBPB. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 3 w Biłgoraju, Harcerze 13 Drużyny Starszoharcerskiej „Pochodni”, Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły oraz cała Społeczność Uczniowska.
Ksiądz Biskup, przystępując do poświęcenia sztandaru szkoły jako symbolu Boga, honoru i ojczyzny, zauważył, że będzie on zawsze przyświecał różnym wielkim uroczystościom szkolnym. Wyraził pragnienie, aby ten sztandar był dla wszystkich znakiem tych najświętszych wartości, które przekazują nam minione pokolenia, a które zostały nam wysłużone przez cierpienie, śmierć i mękę. „My te wartości dzisiaj otrzymujemy i tym wartościom chcemy służyć jak najpiękniej potrafimy” – powiedział Ks. Bp Mariusz Leszczyński. Zwracając się w homilii do uczniów, wyraził refleksję, że „wtedy pięknie kochają swoją ojczyznę i pięknie jej służą, kiedy pięknie się uczą, odpowiedzialnie przygotowują się do życia, słuchają swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, Pana Boga”. I o tę piękną służbę wolnej ojczyźnie ksiądz biskup prosił. Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości udali się na dalszy ciąg ceremonii do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie nastąpiło przekazanie nowego sztandaru szkoły.
Po powitaniu gości Pan Dyrektor Jan Majewski wygłosił przemówienie, w którym zaznaczył, że dzień poświęcenia i przekazania nowego sztandaru jest szczególną datą w historii naszej szkoły. Wyraził wdzięczność dla pomysłodawców i fundatorów sztandaru – Rady Rodziców i Społeczności Szkolnej. „Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest nasza szkoła i Ziemia Biłgorajska”- podkreślił Dyrektor Szkoły Jan Majewski.
wystąpieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez Rodziców na ręce Dyrektora, a następnie Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. W kolejnym punkcie programu Pani Marta Dec przedstawiła awers i rewers sztandaru, opisując jego wygląd: Płatem sztandaru jest poliestrowa uszlachetniona tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 cm x 100, obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami, przytwierdzona do drewnianego toczonego drzewca, zakończonego okuciem z metalową głowicą w kształcie godła państwowego, orła w koronie.
Na tulei głowicy umieszczona została zawiązana w kokardę szarfa w biało-czerwonych barwach Rzeczypospolitej Polskiej o szerokości 10 cm.
Strona główna sztandaru, awers, jest w kolorze białym. W centralnej części umieszczone jest logo szkoły. Przedstawia ono cyfrę „trzy” oraz otwartą księgę – atrybut edukacji szkolnej, symbolizujący wiedzę i mądrość; oba elementy w kolorze żółtym. Całość ujęta jest w formę tarczy szkolnej z granatowym tłem. Dookoła tarczy wyhaftowano złotą nicią nazwę naszej szkoły: „Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju”.
Rewers sztandaru, strona odwrotna jest koloru czerwonego. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe, wizerunek orła, z głową zwróconą w prawo. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenia do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Okala go napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”. Pod orłem, także na półokręgu, widnieje hasło wykonane złotym szychem: „BÓG HONOR OJCZYZNA”, stanowiące najważniejsze wartości młodego Polaka. W narożach sztandaru umieszczono ornamenty roślinne.
Po uroczystościach oficjalnych zaproszeni goście oraz społeczność uczniowska mieli okazję obejrzeć część artystyczną, poświęconą wydarzeniom z przeszłości Polski, której przyświecało hasło: „DLA NAS, PO BOGU, NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA!” (kard. Stefan Wyszyński). Akademia przebiegała w atmosferze uczty w Soplicowie, na której przywołano wydarzenia z dziejów Polski oraz debatowano nad losami Ojczyzny. Uczniowie z klas I-III SP, IV-VIII SP, III G ujęli widownię pięknym wykonaniem piosenek i wierszy patriotycznych.
Największe wzruszenie publiczności wzbudziła symboliczna scena ukazująca Polskę jako piękną kobietę w biało-czerwonej szacie, rozszarpywaną przez trzy drapieżne czarne orły-symbolizujące zaborcze mocarstwa, zakutą w kajdany niewoli.
Okolicznościowy program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem: P. Teresy Kuny, P. Anny Tarnowskiej, P. Beaty Kulik; widowiskową choreografię narodowego poloneza opracowały P. Renata Wolanin i P. Agnieszka Rój; całość oprawy teatralnej dopełniła dekoracja autorstwa Pań: Anny Pałubskiej, Renaty Wolanin, Anny Wujec, Agnieszki Cisek, Agnieszki Żak, Diany Smyl, Agnieszki Dudzic.
Ostatnim punktem programu było ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, przygotowane przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego: P. Marzenę Hysa, P. Małgorzatę Grabowską, P. Ewę Paluch oraz P. Dorotę Serwin, która poprowadziła uroczyste pasowanie na ucznia. Ślubowanie uświetniły recytacje i śpiewy w wykonaniu dzieci.
Po zakończeniu ceremonii ślubowania Dyrektor Szkoły Pan Jan Majewski złożył serdeczne podziękowanie wszystkim osobom przybyłym na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w przygotowanie honorowego przedsięwzięcia oraz uczniom za zaprezentowanie programu artystycznego, wzorową i patriotyczną postawę. Na zakończenie poprosił gości o złożenie wpisów do Księgi Pamiątkowej.
Niech ten historyczny dzień zapisze się na zawsze w naszej pamięci….


Spotkanie z regionalistą
W związku z obchodami 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zaproszenie do naszej szkoły przyjął pan Piotr Flor, prezes Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego. Dnia 5 listopada spotkał się z uczniami klas 0 – III. Pan Piotr w swojej prelekcji przybliżył dzieciom okoliczności rozbioru Polski i sytuację, jaka panowała na Ziemi Biłgorajskiej podczas zaborów. Opowiadał o wydarzeniach, ludziach i podejmowanych przez nich działaniach, których celem było odzyskanie niepodległości. Przywołał postać Józefa Piłsudskiego i przybliżył jego działalność i utworzonej przez niego Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści prelegenta , sami mogli też wykazać się wiedzą odpowiadając na zadane pytania. Myślą przewodnią spotkania było zainteresowanie wydarzeniami rocznicowymi, zwłaszcza na Ziemiach Biłgorajskich wśród najmłodszych uczniów .


Szkolny turniej gry w warcaby w zet
Warcaby to gra strategiczna, która jest doskonałym treningiem myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację, a także rozwija inteligencję. Wymaga od graczy umiejętności przewidywania oraz wyobraźni.
Wzorem lat ubiegłych 22 października odbył się w naszej szkole III Turniej Gry w Warcaby dla klas integracyjnych i zespołów edukacyjno – terapeutycznych, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczestnicy turnieju przystąpili do gry w wielkim skupieniu, licząc na wygraną. I jak to w sporcie bywa, wyniki niektórych rozgrywanych partii były dużym zaskoczeniem.
Podczas turnieju panowała miła i serdeczna atmosfera, a zawodnicy kibicowali sobie wzajemnie.
Po ciężkich zmaganiach zwycięzcami zostali:
I miejsce zdobył uczeń z klasy IIIA gimnazjum
II miejsce – uczennica z klasy VIA
III miejsce – uczeń z klasy IIIA gimnazjum
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy dodatkowo puchary. Sądząc po minach oraz szerokim uśmiechu, upominki bardzo się wszystkim podobały!
Turniej zorganizowały panie Anna Markiewicz i Nina Wróbel oraz pedagodzy specjalni.


"Dzień Papieski" 2018
We wtorek, 16 października 2018r., świętowaliśmy w naszej Szkole XVIII Dzień Papieski, pod hasłem: „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”! Dokładnie tego dnia, 40 lat wcześniej, Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża Jana Pawła II. Chcąc uczcić okrągłą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, okazując w ten sposób pamięć o Wielkim Polaku, uczniowie klasy V d, pod opieką katechetki s. Maury, przygotowali przestawienie pod takim samym tytułem, jak brzmiało hasło Dnia Papieskiego. Historia odegrana przez uczniów ukazywała współczesną rodzinę, której w szczególny sposób była czczona pamięć o Papieżu. Dla głównego bohatera, ojca rodziny, Jan Paweł II był wzorem postępowania: pobożności, miłości do dzieci, a nawet otwartości na potrzeby sąsiadów. Scenki przeplatane były śpiewem naszych uczennic: Pauliny z kl. IV i Marysi z kl. I. Na zakończenie spotkania, wszyscy obecni na Sali gimnastycznej, mogli zawierzyć się w modlitwie za przyczyną św. Jana Pawła II. Słowa wdzięczności za przygotowanie występu, skierowała do uczniów wicedyrektor P. Elżbieta Szubiak. Mamy nadzieję, że udział w Apelu uświadomił nam potrzebę naśladowania świętego Jana Pawła II, a może nawet zachęcił do przypomnienia sobie coś z Jego nauczania.


Dzień Edukacji Narodowej 2018
Dzień Edukacji Narodowej przypadł w tym roku w niedzielę. Nasza szkoła uroczystości z nim związane obchodziła w poniedziałek 15 października. Akademia rozpoczęła się o godz. 10.45., gromadząc w sali gimnastycznej dyrekcję, nauczycieli , uczniów oraz zaproszonych gości a wśród nich emerytowanych nauczycieli. W tym roku występy przygotowali wraz z wychowawcami najmłodsi uczniowie z klas 0 – III. Poprzez piosenki, wiersze, taniec i krótką scenkę pt. „Z życia szkoła” złożyli podziękowania za bogactwo przekazywanej wiedzy, za uśmiech, troskę i cierpliwość. Nie zabrakło także życzeń dla nauczycieli wypowiedzianych w wierszu. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Pana Dyrektora Jana Majewskiego, który zwrócił się z podziękowaniami i życzeniami do pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Pan Dyrektor za zaangażowanie, ogromny wkład pracy na rzecz szkoły, poświęcenie i serce w kształceniu uczniów wręczył nauczycielom Nagrody Dyrektora Szkoły. W imieniu rodziców wyrazy wdzięczności i życzenia złożyła także Pani Elżbieta Mularczyk przedstawiciel Rady Rodziców.


Dzień Chłopaka w ZET
Dzień 1 października był dniem pełnym wrażeń, radości i doskonałej zabawy dla wszystkich uczniów, a w szczególności dla chłopców, ponieważ tego dnia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień chłopaka. Nasi młodzi mężczyźni walczyli o tytuł Super Chłopaka. Aby go otrzymać musieli sprostać wielu trudnym wyzwaniom, wykazać się wiedzą i umiejętnościami w rożnych kategoriach, jak np.: motoryzacja, sport, muzyka i śpiew. Z zadaniami sprawnościowymi również poradzili sobie bez trudu. Wszystkie dziewczynki gorąco dopingowały swoich kolegów. Było wiele śmiechu i dobrej zabawy. W nagrodę nasi Super Chłopcy zostali odznaczeni krawatami. Na zakończenie wszyscy bawili się na dyskotece przy znanej i lubianej muzyce. DZIEŃ CHŁOPAKA zorganizowały panie Anna Markiewicz i Nina Wróbel.


Wycieczka do Zwierzyńca
W dniu 21 września 2018 r. klasy I c, II a i II c wybrały się do Zwierzyńca do Ośrodka Edukacyjno- Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Dzieci wraz z opiekunami zwiedziły ciekawą multimedialna wystawę “W krainie jodły, buka i tarpana“, która zabrała uczestników najpierw w czasy prehistoryczne, następnie poprzez puszczę pierwotną zamieszkałą przez niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki do czasów nam współczesnych, gdzie można podziwiać świat roślin i zwierząt Roztoczańskiego Parku Narodowego. Atrakcją były sceny z udziałem dzików i walczących jeleni podczas rykowiska. Po niesamowitych przeżyciach w muzeum, wszyscy udali się na ,,Zwierzyńczyk”- zabytkowy układ wodno-pałacowy w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym mieszczącym się za zabytkowymi budynkami Technikum Drzewnego, do kościółka na wodzie oraz na stawy Echo. Na lody…..zabrakło czasu. Uwieńczeniem wycieczki były pieczone kiełbaski. Wycieczka ta na długo pozostanie w pamięci uczniów, zwłaszcza, że Zwierzyniec jest rodzinnym miastem p. A. Wołoszyn i p. M. Grabowskiej, które na każdym kroku podkreślają walory swojej okolicy.
A.W.


CUDAKI WARZYWNE
Najlepszą nauką jest nauka przez zabawę i praktyczne działanie. Tak właśnie uczniowie klasy II a pracując na zajęciach technicznych, podsumowali tygodniowy krąg tematyczny dotyczący warzyw. Dzieci utrwalając nazwy warzyw i ich wartości odżywcze oraz doskonaląc sprawności manualne, wykonały warzywno- owocowe cudaki. Wykazały się przy tym dużą kreatywnością i wyobraźnią. Wszystkie prace zaprezentowane są w sali nr 6, a pierwszymi zainteresowanymi nimi osobami byli rodzice wykonawców.
A.W.


AKCJA SEGREGACJA
Wyklejanie plakatu „planety ziemi”, śpiewanie piosenek, rozwiązywanie zagadek, oglądanie krótkiego filmu, nauka segregacji śmieci, czy nawet sprzątanie boiska- to niektóre z aktywności, w których brały udział uczniowie z naszej szkoły w ramach akcji „ Sprzątania świata”.
Dnia 21.09.2018r. odbyła się „Jubileuszowa 25 Akcja Sprzątania Świata”, w której aktywnie uczestniczyli uczniowie z zespołów edukacyjno- terapeutycznych wraz z nauczycielami i opiekunami, dbając o czystość naszego otoczenia.
Dzieci nauczyły się w jaki sposób segregować śmieci do odpowiednich pojemników oraz jak należy dbać o czystość naszego otoczenia.
Celem akcji jest kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną. Propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu, uświadamia uczniom, że trzeba dbać o porządek.Wspieranie inicjatyw służących ochronie środowiska, wdraża do współpracy i współdziałania orazintegruje grupęi wyrabia właściwe postawy poprzez wspólne sprzątanie.
W podziękowaniu za udział w „ Akcji Sprzątania Świata”uczniowie otrzymalidyplomy oraz torby ekologiczne z napisem „ Razem zadbajmy o czyste środowisko”.
Akcję zorganizowały Panie Anna Kusz oraz Anna Grabias.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
WITAMY ROK SZKOLNY 2018/2019
Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi życzymy, aby nie zabrakło Wam zapału i energii w zdobywaniu wiedzy a także rozwijaniu swoich pasji. Niech czas poświęcony nauce przynosi same sukcesy i osiągnięcia. Nasza szkoła niech będzie miejscem wzajemnej życzliwości i koleżeństwa.